• natalie02b

Kunduz: half miljoen per agent

Geplaatst door op in Nieuws

(c) Ton Koene KUNDUZ - Het gedeeltelijk opleiden van één Afghaanse politieagent in Kunduz kost Nederland dit jaar ruim een half miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlandse ministerie van Defensie en de politie van de provincie Kunduz. De trainingsmissie begon in juli en kost dit jaar 105 miljoen euro. 

In totaal worden 189 agenten uit Kunduz begeleid door Nederlandse trainers. Driekwart volgt een training die doorloopt in 2012. Zij kregen tot nu toe slechts enkele uren les.

Tekst: Natalie Righton
Foto: Ton Koene (Nederlandse trainers in Kunduz)
Dit artikel werd op 24-11-2011 ingekort gepubliceerd in de Volkskrant

Defensie wijst erop dat de opstartkosten - zoals verhuiskosten - zijn meegerekend. 'Daarom kunnen de kosten dit jaar niet zomaar worden toegeschreven aan opgeleide agenten.'

Volgend jaar zouden de kosten volgens deze zienswijze lager moeten zijn, want dan zijn er geen opstartkosten. Dat is echter niet het geval. In 2012 en 2013 zijn de kosten geraamd op 109 miljoen euro per jaar. In 2014 kost Kunduz 94 miljoen.

Er zijn genoeg Nederlandse opleiders om meer agenten te trainen en de kosten per agent te drukken, maar het Haagse mandaat is beperkt; trainers zijn werkeloos geweest en eerder naar huis gestuurd.

Twaalf uur les

Voor de half miljoen krijgen dit jaar 19 vrouwen en 30 mannen een basistraining van respectievelijk 2 en 8 weken. Over hoeveel praktijkles de 140 reeds ervaren agenten krijgen, verschillen de meningen. Dit komt volgens Afghanen neer op 12 uur per agent.

Defensie wijst erop dat trainers ook meelopen op patrouille. De Nederlanders maken dan notities voor later op het lesterrein. De Afghanen zien dit 'meekijken' niet als training. De politie in Kunduz vindt de begeleiding sowieso te mager. De lestijd is zo kort dat 'de stof snel wordt vergeten', aldus plaatsvervangend politiechef Gholam Mohammad Farhad.

Meer dan politie trainen
De missie omvat meer dan alleen politie trainen. Zo wordt geïnvesteerd in de rechtsstaat: 22,5 miljoen euro tot 2014. Van dit geld krijgen onder anderen rechters, aanklagers en juristen cursus (dit jaar 174 personen). Dit wordt echter betaald uit een ander budget dan de 105 miljoen euro die aan de Tweede Kamer is gemeld. Ook voor de Nederlanders die via de Europese missie Eupol Afghanen doceren, komt geld uit een ander potje.

De vier lokale F-16's met ondersteuning van 120 personen hebben volgens Defensie altijd 'primair als doel gehad de politietrainingsmissie in Kunduz te ondersteunen'. Zij worden dus ingezet om het opleiden van agenten mogelijk te maken. De kosten van de F-16's zijn daarom meegerekend in de opleidingskosten.

Defensie stelt dat de F-16's worden ingezet ten behoeve van alle onderdelen van de missie. 'Daarbij ligt weliswaar het accent op de opleiding en training van agenten, maar de ondersteuning is voor de gehele missie en alles wat daarbij hoort.'

Verbazingwekkende kosten
Defensiedeskundige Ko Colijn, directeur van instituut Clingendael, vindt een half miljoen euro per agent verbazingwekkend. Voor een goed beeld lijkt het hem beter 'de totale kosten van de missie te delen door alle agenten die in drie jaar worden opgeleid. Helaas is de regering vaag over het verwachte aantal cursisten.' Hij noemt de Nederlandse operatie 'duur, maar niet duurder dan die van andere landen'.

Of agenten opleiden honderden miljoenen euro's waard is, lijkt Colijn een politieke vraag. 'Dan moet je ook kijken naar de reputatie van Nederland.' Wie niet meedoet, wordt doorgaans genegeerd. 'Dat kan schadelijk zijn voor een kleine economie die zich bovendien profileert als juridisch centrum ter handhaving van de internationale rechtsorde.'