• natalie02b

'Met bezetting kwam ellende naar Afghanistan'

Geplaatst door op in Interviews

(c) Ton Koene INTERVIEW: Talibanwoordvoerder Zabiullah Mujahed

KABUL - Tegen wie vecht het Westen eigenlijk in Afghanistan? En welke vijand hebben Nederlandse militairen straks, mocht een nieuwe trainingsmissie in Afghanistan doorgaan?

Volkskrant correspondent Natalie Righton sprak met de hoogste Talibanwoordvoerder voor Oost- en Noord-Afghanistan: Zabiullah Mujahed. Hij zegt: ‘Zolang u ons met rust laat, willen wij vreedzaam met u samenleven'.

Tekst: Natalie Righton
Foto: Ton Koene (Talibanstrijders in Afghanistan) 
Dit artikel werd op 29-12-2010 gepubliceerd in de Volkskrant

Dat zet ons even op het verkeerde been. Taliban waarschuwden het Nederlandse kabinet in oktober nog voor een aanslag op eigen bodem als het haar ‘anti-islambeleid doorzet of verergert'. Maar het ging niet om een aanslag door Taliban die Nederland moet vrezen, maar om een gewelddadige aanval van  ‘eigen Nederlandse moslims' of van islamitische groeperingen uit andere landen.

Dat is een groot verschil, vindt woordvoerder Mujahed. Taliban worden volgens hem ten onrechte door westerse coalitietroepen en media afgeschilderd als duivelse terroristen.

Taliban zelf schetsen het beeld van een groepering van ‘onafhankelijkheidsstrijders' die buiten hun landsgrenzen ‘nooit iemand kwaad willen doen'. Ze zouden vredelievend zijn en hebben bovendien een Afghaanse samenleving voor ogen waarin vrouwen ‘menswaardiger' worden behandeld dan in het westen. In gesprek met Mujahed, een man met een missie.


>>Wie zijn de Taliban en wat is jullie doel?

Taliban zijn een groep Afghanen. Wij proberen een overheid te herstellen die Afghanen de kans geeft op een vredig leven. De Afghaanse overheid moet niet-corrupt zijn en het volk werkelijk representeren. Dat is nu niet het geval.

We willen uiteindelijk een vredig islamitisch land opbouwen, waar de sharia en islamitische wetten worden geïmplementeerd. Zolang wij onze onafhankelijkheid hebben, wil het Islamitische Emiraat van Afghanistan (Talibanregering, red.) een vriendschappelijke en vreedzame relatie met de internationale gemeenschap. Een relatie die is gebaseerd op wederzijds respect. Uitgangspunt moet zijn dat geen enkel land een ander land binnenvalt.

We zullen nooit iemand toestaan zich te bemoeien met ons leven, ons beleid of andere waarden in onze samenleving die wij hebben verworven na zoveel opofferingen. Als u ons met rust laat, zullen wij in ruil anderen ook respecteren en nooit een ander land in de wereld bedreigen.


>>Het beeld dat Westerlingen van Taliban hebben, is dat jullie duivels zijn die vrouwen stenigen, mensen onthoofden en vingers afhakken van kiezers. Waarom doen jullie dat?

We zijn ons zeer bewust van de negatieve propaganda over ons, met name door westerse landen. Het echte gezicht van de Taliban is echter volledig  anders.

De werkelijkheid is dat de Talibanbeweging mensenrechten respecteert. Natuurlijk hebben we ook een set islamitische regels die voor ons heel belangrijk zijn. Ze zijn door Allah aan ons geopenbaard. Het enige dat wij hebben gedaan is mensen straffen volgens deze islamitische wetten.


>>Begrijpt u dat misschien vooral vrouwelijke westerlingen bang zijn dat u naar hun land komt om uw waarden aan ze op te leggen en bijvoorbeeld hun dochters wilt stenigen?

Taliban zijn nooit een bedreiging geweest voor onze zusters in Afghanistan en dat zullen we ook niet zijn voor andere vrouwen in de wereld. We zullen nooit iemand kwaad doen, want ons geloof staat niet toe dat wij andere kwaad aandoen.

Laat duidelijk zijn dat wij voor onze vrouwen juist graag een menswaardig leven willen. Zo willen wij dat de wereld stopt met het gebruiken van vrouwen als seksobject. Wij willen niet dat onze vrouwen het disrespect ontvangen zoals nu gebeurt in de westerse wereld.


>>Westerse coalitietroepen hebben zo'n 150.000 militairen in Afghanistan. Taliban zijn met 30.000 man en veel slechter bewapend. Toch bent u niet verslagen. Wat is uw kracht? 

Er zijn een paar redenen waarom de internationale militairen nooit zullen winnen van Taliban, ook al zijn we met minder strijders. De eerste is dat wij veel kracht putten uit ons geloof. Islam leert ons dat in het gevecht tussen goed en kwaad, het niet uitmaakt hoe sterk de kwade macht is. Uiteindelijk zullen de mensen die vechten voor het goede zegevieren. Dat zijn wij.

De tweede reden dat we zullen winnen is dat Taliban de steun hebben van het volk van Afghanistan. De geschiedenis leert dat elke keer als hun land wordt bezet, Afghanen zich verenigen en samen vechten tegen de bezetters. Geen enkele Afghaan zal ooit accepteren dat gewapende bezetters hen bevelen geven en hun huizen 's nachts doorzoeken. Zelfs niet als jullie tien keer zoveel soldaten sturen, zullen jullie ons verslaan. We zullen tot de dood vechten voor vrijheid.


>>Meer dan negen jaar nu vechten coalitietroepen tegen Taliban. Wat is het resultaat van de oorlog op uw leven en dat van Afghanen?

De oorlog heeft ons volk gedwongen om hun dorpen te ontvluchten en in tenten te wonen in de woestijn, waar ze in de zomer worden blootgesteld aan de hitte en in de winter aan de kou. Oorlog heeft de economie van ons land vernietigd en we zijn onze infrastructuur kwijtgeraakt. 

Degenen onder ons die actief zijn betrokken bij het verzet zijn familieleden kwijtgeraakt. Onze huizen zijn verloren en dorpen verwoest. Het leven is niet makkelijk voor ons hier, want we moeten ons verstoppen en verborgen leven in ons eigen land.  


>>Is het dan niet beter als de oorlog stopt: Waarom tekent u geen vredesakkoord?

Niemand heeft baat bij oorlog, het heeft ook Afghanen veel problemen gebracht. Dus natuurlijk willen wij ook dat de oorlog voorbij is.

Maar we moeten niet vergeten dat de huidige oorlog aan ons volk is opgelegd. Onze vrijheid en onafhankelijkheid werden bedreigd en we hebben geen andere keus dan deze te verdedigen. We zullen ons verzetten tot we onze onafhankelijkheid terug hebben.

Zolang de bezetting voortduurt zullen we dus geen vredesakkoord tekenen. De buitenlanders zijn de oorlog begonnen en nu zijn zij degenen die hem moeten stoppen. Als de bezetting voorbij is, zullen Afghanen zelf beslissen wat wel of niet goed is voor hun land.


>>Westerse politici vertellen dat ze in Afghanistan blijven omdat ze het land stabieler willen maken en het leven van Afghanen verbeteren. Waarom is dat geen optie?

Westerlingen zijn nooit Afghanistan binnengevallen om het land te stabiliseren. In plaats daarvan bombardeerden ze ons land om het te destabiliseren.

Net voor de bezetting, toen Taliban heersten, was Afghanistan een van de meest stabiele landen in de regio. Maar na de invasie zijn we alles kwijtgeraakt: een rechtmatige overheid, stabiliteit, veiligheid, een werkend justitieel systeem.

Het ergste van alles is dat de bezetters macht hebben gegeven aan een brute en corrupte regering. Ze hebben dezelfde criminelen macht gegeven, die wij juist na jaren strijd hadden weten te marginaliseren.

Natuurlijk zijn de buitenlanders Afghanistan binnengevallen onder het voorwendsel dat ze het leven van Afghanen wilden veranderen, maar dat was slechts een slogan. In de praktijk hebben ze het tegenovergestelde gedaan. Ellende kwam tegelijk met de bezetting ons land binnen.

Daarom geloven wij dat we de problemen in ons land alleen kunnen oplossen als we de bezetters dwingen om te vertrekken. We willen niet de vrede en stabiliteit die de bezetters ons opleggen. We willen leven als een vrij wolk en niet als slaven. Tenzij het gaat om onvoorwaardelijke humanitaire hulp, hebben we van niemand hulp of geld nodig.


>>Westerse militairen zijn ook naar Afghanistan gegaan, omdat Taliban een schuilplaats zouden bieden aan terroristen als Osama Bin Laden. Waarom levert u hem niet gewoon uit?

De eerste dagen na de aanslagen van 11 september 2001, vroegen de Amerikanen aan het Islamitisch Emiraat van Afghanistan (Talibanregering, red.) om Osama uit te leveren. Ons leiderschap vroeg toen om meer bewijs dat Osama betrokken was bij deze aanslag. Dat hebben we niet gekregen, en dus hebben we hem niet uitgeleverd.

Overigens, in 2001 wist Het Islamitisch Emiraat waar Osama zich bevond, maar direct na de invasie zijn we hem uit het oog verloren. We weten nu niet waar hij verblijft. Ik hoop dat het Westen inziet dat Afghanistan en Osama twee aparte zaken zijn. Wij vechten hier niet om Osama te beschermen. Wij vechten louter voor de onafhankelijkheid van ons land.


>>Vindt u dat Taliban in het verleden fouten heeft gemaakt? Gaat u dingen anders doen als u ooit weer heerst over Afghanistan?

Ik denk niet dat de Talibanregering in het verleden fouten heeft gemaakt, maar natuurlijk waren er wel een aantal tekortkomingen in het economische system en de strategieën van het Islamitisch Emiraat. Maar in het algemeen werd de Talibanregering gerespecteerd door het volk, wij hadden hun steun.


>>Nederland overweegt opnieuw militairen of trainers naar Afghanistan te sturen. Wat wilt u zeggen tegen politici die dat overwegen?

We willen het volk van Nederland allereerst bedanken dat ze hun regering eerder dit jaar hebben gedwongen om de militaire missie in Afghanistan te beëindigen. Maar als ze hun regering toestaan om nieuwe militairen naar Afghanistan te sturen - het maakt niet uit onder welk voorwendsel - zal dit een grote fout zijn.

Want jullie soldaten zullen criminelen en moordenaars trainen en opleiden. De Afghaanse politie en het Afghaanse leger zit vol met moordenaars die vrouwen en kinderen doden.

Als Nederland nieuwe militairen stuurt, zullen wij ze bovendien zien als vijand en ze stuk voor stuk vermoorden. Houdt dat in gedachten.


>>Taliban hebben de Nederlandse regering eerder gewaarschuwd voor een aanslag op eigen bodem als het anti-islambeleid verergert. Waarom zei u dat?

Ik denk niet dat het verstandig is als de regering en het parlement van Nederland wetten goedkeurt die problemen veroorzaken voor een bepaalde groep in hun land (moslims, red). Er is geen twijfel mogelijk dat de hele islamitische wereld daarin teleurgesteld zal zijn, maar de moslims in Nederland zullen het meest agressief reageren.

De Taliban zullen nooit zelf gewelddadige acties buiten de grenzen van Afghanistan uitvoeren. We vechten voor een onafhankelijk land en zullen nooit een bedreiging vormen voor andere landen. U moet andere jihadgroepen vrezen en moslims op eigen bodem.


UITLEGKADER: Hoe en waarom kwam dit interview tot stand?

Wie eerlijk verslag wil doen van een oorlog moet alle strijdende partijen horen. Maar bij het verslaan van de Afghaanse oorlog stuit de correspondent op een groot probleem. Talibanstrijders ontmoeten is voor westerlingen vrijwel onmogelijk. Daarmee blijft het beeld dat we van ze hebben schimmig en het verslag van de oorlog eenzijdig.

Een ontmoeting regelen met de Talibanwoordvoerder is al lastig, laat staan mee op pad gaan met Talibanstrijders. Westerse journalisten worden zelden toegelaten tot hun gelederen. Het verweer is steevast: het is niet alleen voor u, maar ook voor ons te gevaarlijk.

Daarmee bedoelen Taliban dat ze vrezen dat de correspondent een Westerse spion is die hun locatie gaat verraden. Een telefonisch interview met de hoogste Talibanwoordvoerder, Zabiullah Mujahed, werd het dus.

Zijn telefoonnummer wisselt steeds: via lokale contacten krijgen we zijn laatste nummer. Een vriendelijk klinkende man neemt op. De vertaler herkent zijn stem van vorige interviews. Mujahed's woordkeus klinkt als die van een gestudeerde man. Hoewel hij vermoedelijk ook Engels spreekt, wil hij zijn eigen taal spreken (Pashto). Het interview wordt opgenomen op band, daarna letterlijk vertaald.