• natalie02b

Trainers Kunduz mogelijk afgebeld

Geplaatst door op in Achtergronden

(c) Ton KoeneKABUL / KUNDUZ - Een deel van de Nederlandse trainers die begin november hopen te vertrekken naar Kunduz wordt mogelijk afgebeld. Het is niet zeker of er genoeg werk voor ze is op de politieschool in de Afghaanse provincie.

Dat bevestigt een defensiewoordvoerder in Kunduz. De trainers die moeten vrezen voor hun uitzending naar Kunduz zijn de twintig marechaussee die op de ommuurde politieschool zouden gaan werken. In het slechtste geval is er maar werk voor drie opleiders.

Tekst: Natalie Righton
Foto: Ton Koene (Nederlandse trainers in Kunduz)
Dit artikel werd op 04-10-2011 gepubliceerd in de Volkskrant

‘We kijken hoeveel trainers er met de volgende rotatie mee moeten’, zegt de defensiewoordvoerder in Kunduz. ‘Als wij nu constateren dat er niet voldoende te doen is voor twintig man, kunnen ze beter ook niet (naar Kunduz) gestuurd worden.’ 

Haags mandaat
In Kunduz zijn overigens genoeg Afghaanse agenten die nog een opleiding nodig hebben, stelt defensie. Dat opleiders niet aan de slag zouden kunnen, wordt vooral veroorzaakt door het beperkte Haagse mandaat.

Daarin staat dat Nederlanders alleen civiele poltie mogen opleiden. Afghaanse autoriteiten en de NAVO-trainingsmissie (NTM-A) hebben voor de komende acht weken echter besloten dat drie van de vier klassen op de politieschool in Kunduz bestaan uit rekruten van de militaire grenspolitie. Zij mogen geen les krijgen van Nederlanders, omdat zij vechtbevoegdheden hebben. De Nederlandse regering heeft mede onder druk van oppositiepartij GroenLinks expliciet met de Afghanen afgesproken dat agenten die door Nederland worden opgeleid niet gaan vechten.

Te weinig werk
Op dit moment is er ook al te weinig werk voor Nederlandse trainers in Kunduz. Slechts drie van de huidige negentien trainers geven daadwerkelijk les op de politieschool in Kunduz. De overige zestien marechaussee zitten werkeloos te wachten tot zij begin november naar huis mogen.

Defensie wil hen niet nu al naar huis sturen, omdat er mogelijk nog extra werk ontstaat. Zo wordt binnenkort misschien een klas vrouwelijke agenten opgeleid, oppert defensie. In de praktijk is het hoogst onwaarschijnlijk dat er voldoende Afghaanse agentes zijn om een klas vol te krijgen.

Tekort klaslokalen
Een tekort aan klaslokalen op de politieschool in Kunduz veroorzaakt ook werkeloosheid onder Nederlandse trainers. De Afghaanse autoriteiten hadden zestig Afghaanse civiele politieagenten beschikbaar voor de Nederlanders om te trainen, maar het schoolgebouw is te klein om hen bij de huidige studenten te voegen. De politieschool wordt verbouwd en krijgt per januari extra leslokalen en slaapvertrekken.

De huidige groep van dertig Afghaanse agenten die een basistraining krijgen van drie Nederlandse trainers studeert eind november af. Het is nog onduidelijk of er in december een nieuwe klas agenten klaarstaat die van Den Haag getraind mag worden.

Volgens marechaussee Ron (50) moeten zijn opvolgers waarschijnlijk tot januari wachten tot ze aan de slag kunnen. Defensie stelt dat nieuwe rekruten mogelijk al eerder beschikbaar zijn. In dat geval hoeven Nederlandse trainers niet afgebeld te worden.