• natalie02b

Winnaar journalistieke prijs

Geplaatst door op in Nieuws

(c) Ton Koene Volkskrant-correspondent Natalie Righton won op maandag 16 april de Tegel voor onderzoeksjournalistiek, de hoogste prijs voor journalisten.

Ze kreeg de erkenning voor een reeks artikelen over de Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. De vakjury prees vooral haar inzet om het verschil uit te leggen tussen de Afghaanse en Haagse werkelijkheid. Het juryrapport is hier na te lezen (pagina 7):

"Het kabinet zette begin 2011 in op een missie in Kunduz en kreeg daarbij steun van GroenLinks. Voorwaarde voor die partij was dat het wel om een trainingsmissie zou gaan. De door Nederland opgeleide politieagenten mochten geen militaire taken verrichten.

Volkskrantcorrespondent in Afghanistan Natalie Righton wilde weten hoe realistisch deze missie dan nog was en ontdekte gaandeweg dat de Afghaanse werkelijkheid weerbarstiger was dan de Haagse realiteit. Ze ging voor haar verhalen terug naar de basis en verdiepte zich in de Afghaanse agenten. Die kwamen ook zelf aan het woord en vertelden hoe ze over de missie dachten. De kop boven de eerste publicatie over het onderwerp zorgde meteen voor opschudding: ‘Wij willen vechten tegen de Taliban.’

Uit de mond van verschillende agenten uit Kunduz tekende ze op dat ze het idee niet te zullen vechten onrealistisch vinden. ‘Het leger kan het niet aan, wij móeten vechten.’ De directeur van de politieschool in Kunduz waar Duitse agenten hun Afghaanse collega’s leren wat het inhoudt om politieagent te zijn zei: ‘de scheidslijn tussen politie- en militair werk is dun, dat is de realiteit.’ De agenten in Kunduz die door Nederlanders getraind werden zetten sowieso vraagtekens bij de aangeboden lesstof. De twaalf uur les die ze krijgen vinden ze te weinig. En de tussenpozen zijn zo groot dat veel van de stof wordt vergeten.

Natalie Righton kon haar verhalen maken omdat ze een groot en goed netwerk in Afghanistan had opgebouwd en in de uitvoering van haar werk voortdurend blijk geeft van doortastendheid en onverschrokkenheid. Daarbij beschikt ze over een fikse dosis gezond verstand en gaat ze nuchter te werk. Ze plukte willekeurig zes Afghaanse politietrainees van de politieschool in Kunduz en sprak uitgebreid met ze over hun betrokkenheid bij gevechtsoperaties. De rode draad: ze vechten om te overleven. Uit de reacties op de verhalen bleek dat de missie voor zowel kabinet als GroenLinks een open zenuw bleef."